Fascia = immunförsvar

När vi tänker på immunförsvaret tänker vi ofta på lymfsystemet, men faktum är att en stor del sker i själva bindväven. Det finns faktiskt ungefär lika många macrofager i bindväven som det finns fibroblaster. Även en del mastceller hittar du här.

Bindväven fungerar även som en transportväg mellan det vaskulära försvaret och lymfsystemet, det är hit våra försvarsceller migrerar när de hittat något att strida mot. Bindväven är även inblandad vid sårläkning, inflammationsprocesser, allergiska reaktioner och även vid spridning av cancer.

Här kommer jag enklast citera en intervju med  professor Helene Langevine, en av de ledande forskare inom fascia, i intervjun gör hon en enkel förklarande bild över systemet. (Eftersom intervjun är talspråk är formuleringarna därefter. Jag har försökt rensa lite, så jag har tagit bort en del fyllnads ord)

“CT (Connective Tissue) is really the home of the immune system….. There is immune cells in the blood. Lymphocytes, when they sense that something´s the matter they exit the blood and go into the CT then they  ”Do their thing”, which is: they detect any information, they recruit other cells, they secrete substances that cause an inflammatory respons etc. All of that IN the CT. Then there is the lymphatic system that drain the CT, where these immune cells eventually go. They go back to the lymph nodes to essentially transmit the information on what has happened in the tissue. The connective tissue is essentially the theater where all of these things are happening. And so it is part of the immune system.

We don’t often think of the CT as being part of the immune system but it is. But the interesting thing about the CT is that it is also part of the musculoskeletal system. It’s part of the system by which our bodies moves, so it is directly linked to the muscles, and to the bones and to the joints. So I’m really interested in the interface between the musculoskeletal system and the immune system. Because that would be the interface between how you move your body and the manual theraphies”

Så, kort och gott, väldigt mycket av immunförsvaret händer faktiskt i fascia. och frågan om hur rörlighet påverkar vårt immunförsvar väcks som en självklar följdfråga. Det fick mig att reflektera över i våras när jag för första gången på många år fick influensan. Typiskt för Influensan är just att man får väldigt ont i kroppen, det får vi troligen av de restprodukter som macrofagerna lämnar efter sig i striden mot inkräktarna. Men det jag reflekterade över var att smärtan var mest koncentrerad till och värst i de delar av kroppen där jag har gamla skador och alltså troligt även en del ärrvävnad eller påbyggd fascia. Väldigt intressant. Kan det vara så att precis som cancer har lättare att spridas i stel bindväv så har också andra inkräktare det? Det i sin tur skulle betyda att vi kan förebygga vår hälsa genom att hålla bindväven i trim inte bara vad gäller cancer utan även för andra inkräktare. Nå, jag fiskar vidare på den nöten….

Har du upplevt samma sak? Att smärta vid influensa koncentreras vid områden du har skador eller problem med stelhet?