Bäcketilt vid framåtfällning

En elev med Inklämningssymtom, FAI. Kan förvärra sin symtom genom repeterade framåtfällningar som går ända fram till att bäcken möter femur. Genom den enkla tekniken att tilta bäckenet bakåt istället för framåt vid en framåtfällning skapar vi utrymme mellan bäcken och femur och undviker inklämning.

Att tänka på

Elever med stela hamstrings behöver inte tänka på detta, då deras hamstrings kommer hindra dem att komma för djupt.