Brahmari- hummande andning

Sitt bekvämt, Du kan ta stöd med armarna mot dina knän, men se till att hålla ryggen rak och framsidan lång så att du inte begränsar lungorna. Håll för öronen och slut ögonen.

Låt tänderna vila mot varandra avslappnat. Andas in genom näsan VIKTIGT, det är då vi andas in kvävemonoxiden. Med stängd mun humma hela utandningen. Du kan både höra och känna vibrationen i mun och bihålor. Kanske kan du få till ett ljud som låter som ett hummande bi.

Repetera 20-40 ggr.

forskning

Att humma ökar luftflödet i näsan samt produktion av kvävemonoxid (NO)

Studier gjorda vid Karolinska Institutet visar att ett hummande ljud leder till en dramatisk ökning av luftflödet i bihålorna.  Dessutom ökar nivåerna av kvävemonoxid (NO) med 15-20 gånger, alltså 1 500 till 2 000 procent vid hummning jämfört med tyst utandning. NO gör oss mer motståndskraftiga mot infektioner då det, precis som koldioxid, har en stark antiviral, antibakteriell och antifungal effekt.

Vid en försämrad andning försämras trycket och luftcirkulationen både i näsan och i bihålorna vilket skapar en grogrund för bakterietillväxt och inflammationer. Att humma kan då ha en positiv inverkan vid bihåleinflammation. En studie visade att hummning 60— 120 gånger fyra gånger per dag eliminerade kronisk bihåleinflammation på fyra dagar.