Baddha Parivrtta Anjaneyasana

Baddha Parivrtta Anjaneyasana

Det kan ta lång tid att komma upp i rörlighet för parivrtta Parsvakonasana så att du kan slutligen vrida förbi ditt böjda knä och sätta handen på golvet. Då kan du göra den här varianten istället. Skillnaden är fotens position. du står på främre trampdynan istället för 45° med bakre foten.

Att tänka på

Det kan ta lång tid att komma upp i rörlighet så att du kan slutligen vrida förbi ditt böjda knä och sätta handen på golvet. Ofta kompenserar vi för ryggens orörlighet genom att skifta höftens läge, vrider vi höften måste ju ryggen vrida mindre. Stående på tå som i den här positionen är det väldigt lätt att tappa medvetenheten om höfterna. Försök hålla dem horisontellt med golvet. För att undvika inklämning i höften kan du även dra in svansen kraftigt. Det gör bibonus att positionen stärker sätet ännu mer.

Trädet

Bäckentilt i trädet

Korta flexorer och svag mage gör att vi gärna hänger i svanken i trädet. Genom att tilta bäckenet bakåt förlänger vi ljumsken, flexorerna och aktiverar sätet.

Att tänka på

Prova att göra spiralvridning, det kommer automatiskt koppla på både bäckentilt och säte/mage. Spiralvridningen aktiverar utåtrotatorerna.

Framåtfällning

Bäcketilt vid framåtfällning

En elev med Inklämningssymtom, FAI. Kan förvärra sin symtom genom repeterade framåtfällningar som går ända fram till att bäcken möter femur. Genom den enkla tekniken att tilta bäckenet bakåt istället för framåt vid en framåtfällning skapar vi utrymme mellan bäcken och femur och undviker inklämning.

Att tänka på

Elever med stela hamstrings behöver inte tänka på detta, då deras hamstrings kommer hindra dem att komma för djupt.