Pressur ökar både flexibilitet och muskelstyrka

Pressur tillsammans med stretch ökar rörligheten dubbelt så mycket som bara stretch. Dessutom ökar det styrkeutslaget i muskeln med 11% när vi använder pressur medan bara stretch minskar muskelstyrkan med 2,5%.

Det här inlägget är intressant tycker jag, just för att jag själv alltid talar om att vi måste ha balans i kroppen. Vi behöver hitta balans i rörligheten, så att vi inte bara är rörliga i tex framåtfällningar och jättestela i bakåtfällningar. Det är när det skiljer sig för mycket som det blir obalans. Vi behöver även ha balans mellan styrka och rörlighet. En del av oss har mest styrka men mycket begränsad rörlighet och andra mycket rörlighet och alldeles för lite styrka. Jag tror vi alla kan visualisera problematiken för de båda ytterligheterna. Nu talar man ofta om Yin, många hyllar Yin och andra kritiserar det för att vi inte ska skapa för mycket rörlighet då det kan påverka muskelns styrka.

Mitt svar på det påståendet är som alltid: Be a bodynaut! Det finns lika många svar som det finns kroppar. Se, analysera och reflektera själv vad du behöver!! ÄR du väldigt rörlig? Kanske är inte yin det du behöver, utan fokusera på styrka. Överrörliga upplever ofta smärta i kroppen som resultat av att musklerna försöker göra det jobb fascian inte gör. Långa hålltider med belastning utvecklar starkare fascia. Är du rörlig i bara en riktning, anpassa din yin därefter. Och tvärtom om du är den stela kroppstypen. Hitta dina låsta områden och snällt och varsamt lirka upp dem. Pressur och stretch i kombination är snabbaste vägen som studien nedan visar.

En studie gjord av Robyn Capobianco som visar att pressur och stretch i kombination har långt större effekt än enbart stretch. I TVÅ avseenden. Både gav pressur/stretchen bättre resultat avseende rörligheten. MEN Det gav den motsatta effekten på muskeln avseende styrkan.

När man mätte flexibilitet visade enbart stretch ge 9 % ökad rörlighet och Pressur/stretch gav 21% ökad rörlighet.

När man även mätte MVC (Maximum Volontary Contraction) Hur mycket muskeln kunde kontrahera efter övningarna visade enbart stretch en 5% MINSKNING medan pressur/stretch gav en 13% ÖKNING.

(Mätt på medelålders testpersoner. Bland unga var siffran -2,5% respektive +11%)

Det är anmärkningsvärt då många av argumenten MOT stretch är just att det skulle minska muskelns styrka.

Yin/Pressuryoga

Pressuryoga

På mina Pressur/Yinpass följer vi bindvävslinjerna enligt Tom Myers och växlar pressur och yinpositioner för att mjuka upp och få en genomgång av hela linjen. Det ger dig en tydlig bild av vilka bindvävslinjer som är dina problemområden men även en insikt i och verktyg att hantera och förändra gamla mönster i kroppen.

Länk till studien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30714484
Lyssna på Capobianco i en intervju om studien: http://www.jasonyoga.com/podcast/episode150/