Tack för ett underbart pass. Har nog aldrig varit så avslappnad som jag känner mig nu! Ska hädanefter avsätta mer tid till Sense-in passen! Hel och Ny återgår jag till jobbet. Välbehövt och helande!