Växelandas- Nyttja näsans koppling till nervsystemet

Näsan har svällkroppar, näsmusslor som sväller av och på i en rytm om ca 90-120 minuter. Att andas genom näsan stimulerar en samling nervceller suprachiasmatic nucleus som även fått smeknamnet “Mind clock”. Här finns en direkt koppling till autonoma nervsystemet och vår gas respektive broms.

När vi andas genom vänster näsborre stimuleras parasympatiska nervsystemet (Vårt återhämtningssystem) och även höger hjärnhalva. Det omvända i Höger näsborre, då stimuleras sympatiska nervsystemet och vänster hjärnhalva.

I yogan kallas detta Swara yoga. Vi kan använda växelandning, precis som vi kan andas i ett andningsmönster som stimulerar parasympatiska så kan vi även hjälpa till genom att flytta andningen över till vänster näsborre och få effekten att vi snabbare kommer ner i varv och in i återhämtning.

“The left nostril, diaphragm, and stomach are supplied by the vagus nerve, which may influence pituitary function, the hypothalamus, the pineal gland, and the suprachiasmatic nucleus. The science of pranayama is thus intimately connected with the autonomic nervous system and brings its functions under conscious control via breathing patterns and movements of diaphragm and lungs.”

Länk till studien: Pranayam Yoga Breathing Practices Modulate the Mind-Body Connection.